Strona Główna Strona Główna
Strona główna

 

 

 

 

 

Udostępnione zostały nowe usługi na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl)

Nowe dedykowane usługi umożliwiają obywatelom:

·     informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą;

·     powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej;

·     wnioskowanie o wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;

·     wnioskowanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przebieg służby wojskowej.

 

Katalog spraw możliwych do załatwienia w wojewódzkich sztabach wojskowych i wojskowych komendach uzupełnień poprzez ePUAP będzie sukcesywnie rozszerzany.

 

 

W roku 2014 na kursy doskonalenia organizowane w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie będą kierowani żołnierze rezerwy z doświadczeniem wojskowym (byłych żołnierzy zawodowych) posiadających stopnie: por. rez.; kpt. rez.; mjr rez.; ppłk rez. w wieku do 50 lat. W trakcie jest możyliwośc uzyskania dodatkowych środków finasowych przez 3 miesiące a po ukończeniu można awansować na kolejny wyższy stopień wojskowy.

 


Tel. kontaktowy (22) 6877 705

UWAGA TERMINY KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ DLA ŻOŁNIERZY REZERWY

 

INFORMACJE – PATRZ W ZAKŁADCE ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

 

UWAGA!
Osoby zainteresowane służbą
w Narodowych Siłach Rezerwowych
prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień
Warszawa - Śródmieście.
Informacje, dotyczące NSR, można uzyskać
pod numerami telefonów
22 687 70 89 oraz 22 687 71 16.

 

Punkt informacyjny do Narodowych Sił Rezerwowych i Służby Przygotowawczej - pok. nr 1
poniedziałek 8.00 - 16.30
wtorek - piątek 8.00 - 15.00

 

 

  

  

 

 

Godziny pracy WKU Warszawa - Śródmieście:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 9.00 - 17.00
Wtorek - piątek 9.00 - 14.00

Komendant WKU przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 10.00 - 14.00
oraz w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 10.00 - 17.00

nasz adres:

ul. Mierosławskiego 22
01-558 Warszawa
tel. 22 687 78 47, fax 22 687 86 76
Kontakt:   
wku.warszawa.srodmiescie@wp.mil.pl